Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je berichtInformatie

Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

Volg ons overal...

ONS ADRES

Verenigingsbureau LVLB
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Telefoon: 0183-641070
Email: info@lvlb.nl

Rechtspraak

 • feb212018

  ECLI:NL:GHAMS:2017:5432 Gerechtshof Amsterdam, 21-12-2017, 16/00138

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:5432&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken 3 Geschil in hoger beroep 3.1. Evenals bij de rechtbank is bij het Hof in geschil of de WOZ-waarde van de woning op de waardepeildatum 1 januari 2013 niet te hoog is vastgesteld. 3.2. Tevens is in geschil of de rechtbank terecht geen vergoeding voor door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand heeft toegekend. Tussen partijen is in hoger

  Lees meer
  LVLB
 • feb212018

  ECLI:NL:GHAMS:2017:5431 Gerechtshof Amsterdam, 21-12-2017, 16/00095, 16/00096, 16/00097

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:5431&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken4 Beoordeling van het geschil Objectafbakening (eerste geschilpunt) 4.1. Op grond van artikel 16 van de Wet WOZ worden – voor zover hier relevant – als één onroerende zaak aangemerkt: a. een gebouwd eigendom; b. een ongebouwd eigendom; c. een gedeelte van een in onderdeel a of b bedoeld eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk

  Lees meer
  LVLB
 • feb212018

  ECLI:NL:GHAMS:2017:5430 Gerechtshof Amsterdam, 21-12-2017, 15/00073

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:5430&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken3.1. Evenals bij de rechtbank is bij het Hof in geschil of de WOZ-waarde van de woning op de waardepeildatum 1 januari 2012 niet te hoog is vastgesteld. 3.2. De heffingsambtenaar verdedigt in hoger beroep – onder verwijzing naar het onder 2.3 vermelde Overzicht taxatiewaarden – een WOZ-waarde van € 258.000. 3.3. Belanghebbende bepleit in hoger beroep een waarde

  Lees meer
  LVLB
 • feb212018

  ECLI:NL:RBNHO:2018:1014 Rechtbank Noord-Holland, 13-02-2018, AWB – 16 _ 3432

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:1014&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken Overwegingen 1. Eiseres is een stamrecht B.V., opgericht op 14 september 2011 voor het onderbrengen en beheren van een ontslaguitkering van € 130.000 die de DGA heeft ontvangen van zijn voormalige werkgever B.V. De aandelen van eiseres zijn geheel in handen van de DGA. Blijkens de stamrechtovereenkomst van 26 september 2011 heeft de DGA ingaande 3

  Lees meer
  LVLB
 • feb162018

  ECLI:NL:PHR:2018:127 Parket bij de Hoge Raad, 31-01-2018, 17/02826, 17/02827

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2018:127&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken 1 Inleiding 1.1 Heden neem ik conclusie in de zaken met nummers 17/02826 en 17/02827, naar aanleiding van de beroepen in cassatie van respectievelijk B.V. en V.O.F. tegen de inhoud van de brief van gerechtshof ’s-Hertogenbosch (hierna: het Hof) van 31 mei 2017. De cassatiemiddelen in de twee zaken zijn inhoudelijk gelijkluidend. In deze conclusie wordt

  Lees meer
  LVLB
 • feb162018

  ECLI:NL:GHARL:2018:1144 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-02-2018, 16/01073 en 16/01074

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:1144&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken GERECHTSHOF ARNHEM – LEEUWARDEN locatie Arnhem nummers 16/01073 en 16/01074 uitspraakdatum: 30 januari 2018 Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van te (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 14 juli 2016, nummers AWB 15/1391 en AWB 15/1392 in het geding tussen belanghebbende en de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor

  Lees meer
  LVLB
 • feb162018

  ECLI:NL:GHARL:2018:1138 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-02-2018, 17/00605

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:1138&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken GERECHTSHOF ARNHEM – LEEUWARDEN locatie Arnhem nummer 17/00605 uitspraakdatum: 6 februari 2018 Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van te (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 18 mei 2017, nummer AWB 16/6358, in het geding tussen belanghebbende en de heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) (hierna: de heffingsambtenaar)

  Lees meer
  LVLB
 • feb162018

  ECLI:NL:GHARL:2018:1360 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-02-2018, 16/01372

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:1360&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenGERECHTSHOF ARNHEM – LEEUWARDEN locatie Leeuwarden nummer 16/01372 uitspraakdatum: 13 februari 2018 Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van de heffingsambtenaar van de gemeente Groningen (hierna: de heffingsambtenaar) tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 8 november 2016, nummer LEE 15/1017, ECLI:NL:RBNNE:2016:4896, in het geding tussen de heffingsambtenaar en Stichting te (hierna:

  Lees meer
  LVLB
 • feb152018

  ECLI:NL:RBZWB:2018:488 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29-01-2018, BRE – 16 _ 8554

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2018:488&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenGelet op het in 4.5.4 vermelde acht de rechtbank aannemelijk dat beide contractspartijen bij het sluiten van de Overeenkomst ervan zijn uitgegaan dat eenmaal leges zou worden geheven. Dit betekent echter niet dat belanghebbendes beroepsgrond slaagt. De vraag is namelijk of bij het sluiten van de Overeenkomst contractspartijen ervan zijn uitgegaan dat in een later stadium nog zodanige wijzingen

  Lees meer
  LVLB
 • feb142018

  ECLI:NL:GHAMS:2018:436 Gerechtshof Amsterdam, 09-01-2018, 16/00441

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:436&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken GERECHTSHOF AMSTERDAM kenmerk 16/00441 9 januari 2018 uitspraak van derde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep – na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden – van te Hazerswoude-Dorp, belanghebbende, gemachtigde: mr. P.W.A. van Zijl (Wolfsbergen Van Haarlem belastingadviseurs), tegen de uitspraak van 21 mei 2014 in de zaak met nummer SGR 13/9762 van de rechtbank

  Lees meer
  LVLB
Load More