Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je berichtInformatie

Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

Volg ons overal...

ONS ADRES

Verenigingsbureau LVLB
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Telefoon: 0183-641070
Email: info@lvlb.nl

Rechtspraak

 • feb172010

  ECLI:NL:RBLEE:2010:BL4197 Rechtbank Leeuwarden, 12-02-2010, AWB 09/1247

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLEE:2010:BL4197&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenAfwijzing van een verzoek om restitutie van leges in verband met vermissing van het paspoort door straatroof. Gelijkheidsbeginsel. Hardheidsclausule.

  Lees meer
  LVLB
 • feb042010

  ECLI:NL:RBHAA:2007:BL1621 Rechtbank Haarlem, 05-07-2007, 06-6129

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBHAA:2007:BL1621&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenAanslag leges. Doordat een bouwvergunning is aangevraagd, heeft het belastbare feit zich voorgedaan. De omstandigheid dat de aanvraag is ingetrokken, leidt er niet toe dat verweerder de aanslag niet mocht opleggen. De rechtbank stelt de bouwkosten in goede justitie vast op in totaal € 7.800.000. De aanslag is niet disporportioneel en de geraamde baten overstijgen niet de geraamde lasten.

  Lees meer
  LVLB
 • feb032010

  ECLI:NL:GHLEE:2010:BL1774 Gerechtshof Leeuwarden, 29-01-2010, BK 139/08 Bouwleges

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHLEE:2010:BL1774&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenIn geschil het antwoord op de vraag of het bedrag aan bouwkosten dat de heffingsambtenaar heeft gehanteerd voor het vaststellen van de hoogte van de bouwleges, te hoog is.

  Lees meer
  LVLB
 • feb022010

  ECLI:NL:RBAMS:2009:BK9376 Rechtbank Amsterdam, 09-07-2009, 08/5992

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2009:BK9376&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenBouwleges. Belastbaar feit in behandeling nemen aanvraag bouwvergunning. Heffingsmaatstaf bouwkosten. Bouwsom voor gehele bouwproject, zoals namens eiser opgegeven in vergunningaanvraag, inclusief niet vergunningplichtige delen, wordt in aanmerking genomen bij berekening leges.

  Lees meer
  LVLB
 • jan282010

  ECLI:NL:RBARN:2008:BL0937 Rechtbank Arnhem, 29-07-2008, 08/1250

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBARN:2008:BL0937&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenLeges. Bezwaar tijdig. Aanvraag lichte bouwaanvraag in behandeling genomen. Leges terecht geheven.

  Lees meer
  LVLB
 • jan282010

  ECLI:NL:RBARN:2008:BL0908 Rechtbank Arnhem, 12-08-2008, 08/882

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBARN:2008:BL0908&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenLeges. Bezwaar tijdig. Aanvraag lichte bouwaanvraag in behandeling genomen. Leges terecht geheven.

  Lees meer
  LVLB
 • jan142010

  ECLI:NL:RBAMS:2009:BK8177 Rechtbank Amsterdam, 17-12-2009, 07/3120, 07/3122, 07/3123, 07/3125

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2009:BK8177&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenDe in de legesverordening geraamde kosten overschrijden de geraamde baten niet. Geen rechtstreeks verband vereist tussen de hoogte van de legesaanslag en de verleende dienst. Fiscale rechter niet bevoegd om te beoordelen of verweerder al dan niet terecht eiser heeft verplicht tot het aanvragen van een bouwvergunning.

  Lees meer
  LVLB
 • jan142010

  ECLI:NL:RBAMS:2009:BK8459 Rechtbank Amsterdam, 04-12-2009, 07/7108

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2009:BK8459&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenBouwleges. Tarief aanvraag bouwvergunning eerste fase. Geen directe relatie vereist tussen omvang dienst en hoogte leges. Geen onredelijke of willekeurige belastingheffing. Geen strijd met gelijkheids- dan wel evenredigheidsbeginsel. Geen schriktarief.

  Lees meer
  LVLB
 • jan132010

  ECLI:NL:RBBRE:2009:BK8917 Rechtbank Breda, 30-12-2009, 09/2000

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBBRE:2009:BK8917&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenIn geschil is of de gemeente de bouwleges over het juiste bedrag aan bouwkosten heeft geheven en meer in het bijzonder is in geschil of de verordening, in zoverre dat niet het geval is, onverbindend dient te worden verklaard. De gemeente gaat bij de berekening van de bouwleges conform de verordening altijd uit van het hoogste bedrag van of

  Lees meer
  LVLB
 • dec312009

  ECLI:NL:RBBRE:2009:BK8068 Rechtbank Breda, 09-12-2009, 09/436

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBBRE:2009:BK8068&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenDe aanleg van een kade/containerterminal voldoet aan de door de gemeente Moerdijk in de Verordening gegeven omschrijving van het begrip infrastructurele voorziening. Nu de kosten voor de infrastructurele voorziening ingevolge de Verordening niet zijn begrepen onder de bouwkosten, heeft verweerder ten onrechte bouwleges in rekening gebracht.

  Lees meer
  LVLB
Load More