Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je berichtInformatie

Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

Volg ons overal...

ONS ADRES

Verenigingsbureau LVLB
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Telefoon: 0183-641070
Email: info@lvlb.nl

Rechtspraak

 • feb132018

  ECLI:NL:OGHACMB:2018:15 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18-01-2018, CUR2017H00022

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHACMB:2018:15&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenCUR2017H00022 Datum uitspraak: 18 januari 2018 GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE VAN ARUBA, CURAÇAO, SINT MAARTEN EN VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA Uitspraak op het hoger beroep van: de inspecteur der belastingen in Curaçao, appellant (de Inspecteur), tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) van 7 december 2016 in zaak BBZ nr.

  Lees meer
  LVLB
 • feb092018

  ECLI:NL:PHR:2018:104 Parket bij de Hoge Raad, 22-01-2018, 17/03481

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2018:104&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken1 Inleiding 1.1 Heden neem ik conclusie in de zaak met nummer 17/03481, naar aanleiding van het beroep in cassatie van , belanghebbende, tegen de uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het Hof) van 27 juni 2017.1 1.2 Belanghebbende is in 1991 betrokken geweest bij een ongeval en heeft in verband hiermee van in 2004 een schadevergoeding verkregen

  Lees meer
  LVLB
 • feb092018

  ECLI:NL:GHARL:2018:1141 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-02-2018, 15/01478

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:1141&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken GERECHTSHOF ARNHEM – LEEUWARDEN Locatie Leeuwarden nummer: 15/01478 uitspraakdatum: 6 februari 2018 Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van te (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 8 oktober 2015, nummer LEE 14/4604, in het geding tussen belanghebbende en de heffingsambtenaar van de gemeente Westerveld (hierna: de heffingsambtenaar) 1

  Lees meer
  LVLB
 • feb082018

  ECLI:NL:RBNHO:2018:519 Rechtbank Noord-Holland, 29-01-2018, AWB – 16 _ 168

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:519&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken Overwegingen 1. Eiseres houdt zich bezig met de verhuur en ontwikkeling van woningen en bedrijfsobjecten alsmede het beheer van Verenigingen van Eigenaren. 2. Eiseres heeft aangifte verhuurderheffing gedaan ter zake van 71.737 woningen.De verhuurderheffing is als volgt berekend: Aantal objecten 71.737 Som WOZ-waarden € 12.913.446.220 Vrijstelling € 1.800.110 Belastbaar bedrag € 12.911.646.110 Tarief 0,014% Verhuurderheffing € 1.807.630 3.

  Lees meer
  LVLB
 • feb072018

  ECLI:NL:GHAMS:2017:5510 Gerechtshof Amsterdam, 12-12-2017, 16/00378 ev

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:5510&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken44. Beoordeling van het geschil De waarde van de woningen4.1.1. De rechtbank heeft ter zake van de woningen het volgende overwogen: “14. Leidraad bij de beoordeling van het geschil is het arrest van de Hoge Raad van 3 april 2015, nr. 13/04247, ECLI:NL:HR:2015:812, BNB 2015/174. In dit arrest heeft de Hoge Raad – voor zover van belang – het

  Lees meer
  LVLB
 • feb072018

  ECLI:NL:RBLIM:2018:915 Rechtbank Limburg, 31-01-2018, AWB – 17 _ 1588

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:915&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenRECHTBANK limburg Zittingsplaats Roermond Bestuursrecht zaaknummer: AWB 17/1588 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 31 januari 2018 in de zaak tussen , te , eiser, de heffingsambtenaar van de gemeente Venlo, verweerder (gemachtigde: J. Vincken). Procesverloop Bij besluit van 3 november 2016 (het primaire besluit) heeft verweerder aan eiser een bedrag van € 50,40 aan leges geheven voor

  Lees meer
  LVLB
 • feb062018

  ECLI:NL:RBGEL:2018:412 Rechtbank Gelderland, 30-01-2018, AWB – 16 _ 3068

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:412&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenOverwegingen 1. Eiseres heeft op 8 februari 2010 drie aanvragen ingediend voor het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning eerste fase ten behoeve van de bouw van een kantoorpand, twee fabriekshallen en vier woningen (twee twee-onder-een-kap woningen) en twee bergingen/schuren. 2. Eiseres heeft op 10 mei 2010 aanvullende gegevens verstrekt over de aanvragen. Dit heeft eiseres gedaan door drie nieuwe

  Lees meer
  LVLB
 • feb062018

  ECLI:NL:RBGEL:2018:468 Rechtbank Gelderland, 01-02-2018, AWB – 17 _ 3304

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:468&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 1 februari 2018 in de zaken tussen de heffingsambtenaar van de gemeente Nijmegen, verweerder. De bestreden uitspraak op bezwaar De uitspraak van verweerder van 24 juni 2017 op het bezwaar van eiseres tegen de beschikking op grond van artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: Wet

  Lees meer
  LVLB
 • feb022018

  ECLI:NL:RBGEL:2018:214 Rechtbank Gelderland, 22-01-2018, AWB – 17 _ 4453

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:214&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken de heffingsambtenaar van Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, verweerder. De bestreden uitspraak op bezwaar De uitspraak van verweerder van 21 juli 2017, waarbij de bezwaren van eiseres tegen de aan haar opgelegde beschikkingen krachtens artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: Wet WOZ) en de daarmee samenhangende aanslagen onroerendezaakbelasting 2017 gegrond zijn verklaard. Zitting Het onderzoek ter zitting

  Lees meer
  LVLB
 • feb022018

  ECLI:NL:RBGEL:2018:215 Rechtbank Gelderland, 22-01-2018, AWB – 17 _ 3165, 17_3167, 17_3169 en 17_3170

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:215&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken Procesverloop Verweerder heeft bij beschikkingen krachtens artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: Wet WOZ) de waarde van de onroerende zaken, plaatselijk bekend als te (jaar 2017, zaaknummer AWB 17/3165), te (jaar 2016, zaaknummer AWB 17/3167), te (jaar 2017, zaaknummer AWB 17/3169) en te

  Lees meer
  LVLB
Load More