Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je berichtInformatie

Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

Volg ons overal...

ONS ADRES

Verenigingsbureau LVLB
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Telefoon: 0183-641070
Email: info@lvlb.nl

Rechtspraak

 • feb022018

  ECLI:NL:RBGEL:2018:198 Rechtbank Gelderland, 18-01-2018, AWB – 17 _ 4688

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:198&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken de heffingsambtenaar van de gemeente Zevenaar, verweerder. De bestreden uitspraak op bezwaar De uitspraak van verweerder van 3 augustus 2017, waarbij het bezwaar van eiser tegen de aan hem bij nota van 5 juli 2017 met nummer in rekening gebrachte leges van € 13.115,84 ongegrond is verklaard. Zitting Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 4 januari

  Lees meer
  LVLB
 • feb022018

  ECLI:NL:GHARL:2018:776 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-01-2018, 17/00276

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:776&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken GERECHTSHOF ARNHEM – LEEUWARDEN locatie Arnhem nummer 17/00276 uitspraakdatum: 23 januari 2018 Uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van de heffingsambtenaar van de Gemeente Huizen (hierna: de heffingsambtenaar) tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 23 december 2016, nummer UTR 16/3681,in het geding tussen de heffingsambtenaar en te (hierna: belanghebbende) 1

  Lees meer
  LVLB
 • feb022018

  ECLI:NL:GHARL:2018:769 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-01-2018, 16/01097

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:769&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken GERECHTSHOF ARNHEM – LEEUWARDEN Locatie Arnhem Nummer 16/01097 uitspraakdatum: 23 januari 2018 Uitspraak van de tweede enkelvoudige belastingkamer op het hoger beroep van te (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 18 juli 2016, nummer Awb 16/1273, in het geding tussen belanghebbende en de heffingsambtenaar van het gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) (hierna: de

  Lees meer
  LVLB
 • feb022018

  ECLI:NL:GHARL:2018:780 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-01-2018, 16/00652 tm 17/00654

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:780&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken 2 Vaststaande feiten 2.1. Belanghebbende is gebruiker van 1 ( ), 3 ( ) en 311 ( ). 2.2. 1 is tezamen met 16, 18 en 20 (hierna gezamenlijk te noemen: 1) aangemerkt als een samenstel in de zin van artikel 16 aanhef, en onder d, van de

  Lees meer
  LVLB
 • jan312018

  ECLI:NL:GHAMS:2017:5500 Gerechtshof Amsterdam, 12-12-2017, 16/00256 ev

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:5500&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken Toetsingskader4.1.1. In onderdeel 7 tot en met 11 van de uitspraak van de rechtbank in de zaken van belanghebbende 1 (hierna, tenzij anders vermeld: de uitspraak) is over het toe te passen toetsingskader het volgende vermeld: “7. Ingevolge artikel 1, in samenhang met artikel 4 van de Wvh wordt voor het jaar 2013 een verhuurderheffing geheven van degene

  Lees meer
  LVLB
 • jan302018

  ECLI:NL:GHSHE:2017:5854 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-12-2017, 16/03845

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:5854&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken4.1. Ingevolge artikel 17, lid 2, van de Wet WOZ, moet de waarde van een onroerende zaak worden bepaald op de waarde die aan de zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in

  Lees meer
  LVLB
 • jan302018

  ECLI:NL:GHSHE:2017:5849 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-12-2017, 16/03387

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:5849&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken4 Gronden Ten aanzien van het geschil 4.1. De Heffingsambtenaar heeft op 23 en 26 februari 2015 uitspraak gedaan op het bezwaar van belanghebbende. Met de uitspraak van 23 februari 2015 is de bezwaarfase beëindigd. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het de Heffingsambtenaar niet toegestaan om vervolgens nogmaals op 26 februari 2015 uitspraak op bezwaar te

  Lees meer
  LVLB
 • jan262018

  ECLI:NL:GHARL:2018:365 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-01-2018, 17/00294 tm 17/00296

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:365&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken GERECHTSHOF ARNHEM – LEEUWARDEN locatie Arnhem nummers 17/00294 tot en met 17/00296 uitspraakdatum: 16 januari 2018 Uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van B.V. te (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraken van de rechtbank Overijssel van 26 januari 2017, nummers AWB 16/913, AWB 16/1310, AWB 16/1355, AWB 16/1357 en AWB 16/1358, in het

  Lees meer
  LVLB
 • jan262018

  ECLI:NL:GHARL:2018:394 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-01-2018, 17/00390

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:394&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken 1 Ontstaan en loop van het geding 1.1. De heffingsambtenaar heeft bij beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de Wet WOZ) de waarde van de onroerende zaak 18 te (hierna: de onroerende zaak), per waardepeildatum 1 januari 2014 voor het jaar 2015 vastgesteld op € 1.963.000. In hetzelfde geschrift zijn de aanslagen

  Lees meer
  LVLB
 • jan262018

  ECLI:NL:GHARL:2018:655 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-01-2018, 16/01359

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:655&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken GERECHTSHOF ARNHEM – LEEUWARDEN Locatie Leeuwarden nummer 16/01359 uitspraakdatum: 23 januari 2018 Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van de heffingsambtenaar van de gemeente Bedum (hierna: de heffingsambtenaar) tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 29 september 2016, nummer LEE 16/341, in het geding tussen heffingsambtenaar en te (hierna: belanghebbende) 1

  Lees meer
  LVLB
Load More