Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je berichtInformatie

Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

Volg ons overal...

ONS ADRES

Verenigingsbureau LVLB
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Telefoon: 0183-641070
Email: info@lvlb.nl

Rechtspraak

 • apr262018

  ECLI:NL:PHR:2018:375 Parket bij de Hoge Raad, 03-04-2018, 17/00303

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2018:375&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken1 Inleiding 1.1 Belanghebbende heeft in 2011 op eigen naam en voor eigen rekening tien aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van bevestigingsmiddelen. De Inspecteur1 heeft ingevolge Verordening (EG) nr. 91/2009 van de Raad van 26 januari 2009 tot instelling van een antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

  Lees meer
  LVLB
 • apr262018

  ECLI:NL:PHR:2018:374 Parket bij de Hoge Raad, 03-04-2018, 17/03139

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2018:374&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken3 Het geding in cassatie 3.1 Belanghebbende voert in cassatie twee middelen aan. 3.2 Het eerste middel luidt: De uitspraak kan niet in stand blijven op grond van art 29 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen juncto art 8:77 Algemene Wet Bestuursrecht, wegens verzuim van vormen althans wegens gebreken in de motivering omtrent de door het Hof aanwezig geachte dienstbetrekking tussen

  Lees meer
  LVLB
 • apr242018

  ECLI:NL:RBOBR:2018:1805 Rechtbank Oost-Brabant, 17-04-2018, 17_1402

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:1805&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenOverwegingen Feiten Eiseres heeft op 5 augustus 2016 op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning met de (deel)activiteit bouwen overige bouwwerken, bouwen erf- of perceelafscheiding plaatsen, bouwen magazijnstelling plaatsen en de activiteit uitrit aanleggen of veranderen in verband met het oprichten van een bedrijfspand met kantoor aan de . De geschatte

  Lees meer
  LVLB
 • apr232018

  ECLI:NL:GHAMS:2018:1336 Gerechtshof Amsterdam, 20-03-2018, 17/00097

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:1336&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken GERECHTSHOF AMSTERDAM Kenmerk 17/00097 20 maart 2018 uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van , wonende te , belanghebbende, (gemachtigde: ), tegen de uitspraak in de zaak met kenmerk HAA 16/473 van de rechtbank Noord- Holland (hierna: de rechtbank) in het geding tussen belanghebbende de heffingsambtenaar van de gemeente Haarlem,

  Lees meer
  LVLB
 • apr202018

  ECLI:NL:RBOVE:2018:1297 Rechtbank Overijssel, 18-04-2018, Awb 17/346

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:1297&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken 1 Ontstaan en loop van het geding Ingevolge de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de Wet WOZ) heeft verweerder de waarde van de onroerende zaak te Zwolle vastgesteld bij beschikking van 29 februari 2016. Daarbij is de waarde vastgesteld op € 40.000,- per waardepeildatum 1 januari 2015 voor het belastingjaar 2016. Tegelijk met deze beschikking

  Lees meer
  LVLB
 • apr202018

  ECLI:NL:GHARL:2018:3141 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2018, 17/00736

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:3141&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken 4 Beoordeling van het geschil Spreektijd 4.1. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat hij onvoldoende spreektijd heeft gekregen tijdens de zitting van de Rechtbank en dat de aandacht van de rechter ongelijk over de partijen was verdeeld. Zo mocht hij zijn pleitnota niet integraal voorlezen en was de leespauze die werd ingelast voor de resterende passages, veel

  Lees meer
  LVLB
 • apr202018

  ECLI:NL:GHARL:2018:3556 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018, 17/00215 en 17/00216

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:3556&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken1 Ontstaan en loop van het geding 1.1 De heffingsambtenaar heeft bij beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de Wet WOZ) de waarde van de onroerende zaak te , per waardepeildatum 1 januari 2011 en naar de toestand op 1 januari 2012, vastgesteld op € 90.011.000. 1.2 Op het bezwaarschrift van belanghebbende heeft

  Lees meer
  LVLB
 • apr192018

  ECLI:NL:RBOBR:2018:1756 Rechtbank Oost-Brabant, 12-04-2018, 17_3173

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:1756&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenOverwegingen Feiten , de zoon van eiseres, is eigenaar van de agrarische bedrijfswoning aan de te . Hij is ook eigenaar van het in 1935 gebouwde object in geschil, een tot woning verbouwde schuur, plaatselijk bekend als te . De agrarische bedrijfswoning en het object zijn op hetzelfde perceel gelegen. Aan het begin

  Lees meer
  LVLB
 • apr192018

  ECLI:NL:GHDHA:2018:794 Gerechtshof Den Haag, 03-04-2018, BK-17/00030

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:794&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken te (Myanmar), belanghebbende, (gemachtigden: P.A. Schut en R.T.A. Pak) de inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam, de Inspecteur, (vertegenwoordigers: M . Breemans, M .E. Entjes en H.C.B.A. M . Mathijssen) inzake het hoger beroep van de Inspecteur tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag (de Rechtbank) van 1 december 2016, nummer SGR 16/2213, betreffende de

  Lees meer
  LVLB
 • apr192018

  ECLI:NL:RBNHO:2018:3156 Rechtbank Noord-Holland, 13-04-2018, 17/4857

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:3156&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken Overwegingen Verordeningen 1. De bevoegdheid tot het opleggen van aanslagen rioolheffing voor de jaren 2013, 2014 en 2015 heeft verweerder ontleend aan de op artikel 228a van de Gemeentewet gebaseerde Verordeningen op de heffing en de invordering van rioolheffing (hierna: de Verordening) voor respectievelijk de jaren 2013, 2014 en 2015, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente

  Lees meer
  LVLB
Load More