Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je berichtInformatie

Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

Volg ons overal...

ONS ADRES

Verenigingsbureau LVLB
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Telefoon: 0183-641070
Email: info@lvlb.nl

Rechtspraak

 • jan262018

  ECLI:NL:GHARL:2018:656 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-01-2018, 16/01393 en 16/01394

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:656&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken GERECHTSHOF ARNHEM – LEEUWARDEN locatie Leeuwarden nummers 16/01393 en 16/01394 uitspraakdatum: 23 januari 2018 Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van en te (hierna: belanghebbenden) tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 20 oktober 2016, nummers LEE 16/1002 en 16/1003, in het geding tussen belanghebbenden en de inspecteur van de

  Lees meer
  LVLB
 • jan252018

  ECLI:NL:GHSHE:2017:5852 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-12-2017, 16/03659

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:5852&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 16/03659 Uitspraak op het hoger beroep van B.V., gevestigd te , hierna: belanghebbende, en het incidenteel hoger beroep van de heffingsambtenaar van de gemeente , hierna: de Heffingsambtenaar, tegen de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant (hierna: de Rechtbank) van 14 juli 2016, nummer SHE 15/6202, in het geding

  Lees meer
  LVLB
 • jan192018

  ECLI:NL:GHARL:2018:397 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-01-2018, 17/00432

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:397&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken GERECHTSHOF ARNHEM – LEEUWARDEN locatie Leeuwarden nummer 17/00432 uitspraakdatum: 16 januari 2018 Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van B.V. te (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 4 april 2017, nummer LEE 16/2969, in het geding tussen belanghebbende en de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Zwolle (hierna: de Inspecteur)

  Lees meer
  LVLB
 • jan192018

  ECLI:NL:GHARL:2018:398 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-01-2018, 16/01084

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:398&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken1 Ontstaan en loop van het geding 1.1. De heffingsambtenaar heeft met dagtekening 14 mei 2014 aan belanghebbende een aanslag leges tot een bedrag van € 6.805,35 opgelegd. 1.2. De heffingsambtenaar heeft bij uitspraak op bezwaar het bezwaar ongegrond verklaard. 1.3. Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank Noord-Nederland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft

  Lees meer
  LVLB
 • jan182018

  ECLI:NL:RBROT:2017:9608 Rechtbank Rotterdam, 07-12-2017, ROT 16/6785

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2017:9608&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ. Waardering van een bijzonder kantoorpand.

  Lees meer
  LVLB
 • jan182018

  ECLI:NL:RBROT:2017:8931 Rechtbank Rotterdam, 15-11-2017, ROT 16/584

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2017:8931&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken1. In geschil is of verweerder de waarde van de onroerende zaak op de waardepeildatum 1 januari 2014 op een te hoog bedrag heeft vastgesteld. Eiser stelt dat dit het geval is en voert aan dat de waarde € 1.780.245,- bedraagt en verwijst daartoe naar een door WOZ-consultants opgestelde taxatiekaart en het verkoopcijfer van van 16 oktober

  Lees meer
  LVLB
 • jan122018

  ECLI:NL:GHSHE:2017:5290 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 30-11-2017, 16/03585

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:5290&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken4.1. Artikel 3.1, lid 4, van de Wro luidt: ”Indien niet voor het verstrijken van de termijn van tien jaar, genoemd in het tweede of het derde lid, de raad onderscheidenlijk opnieuw een bestemmingsplan heeft vastgesteld dan wel een verlengingsbesluit heeft genomen, vervalt de bevoegdheid tot het invorderen van rechten terzake van na dat tijdstip door of vanwege het

  Lees meer
  LVLB
 • jan092018

  ECLI:NL:RBOBR:2017:6643 Rechtbank Oost-Brabant, 19-12-2017, 16_1509

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:6643&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenOverwegingen De rechtbank gaat uit van de volgende feiten. Op 23 oktober 2015 heeft eiseres een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw van een winkelruimte aan de . Deze aanvraag heeft eiseres later ingetrokken. Bij het primaire besluit heeft verweerder eiseres meegedeeld dat zij een bedrag van aan leges verschuldigd is voor het in behandeling nemen van de door

  Lees meer
  LVLB
 • jan082018

  ECLI:NL:RBOBR:2017:6701 Rechtbank Oost-Brabant, 22-12-2017, 16_3579

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:6701&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenOverwegingen Feiten Eiser is eigenaar van de onroerende zaken. Het betreffen twee vrijstaande woningen, gelegen op aangrenzende percelen in Sterksel, een woonkern van de gemeente Heeze-Leende. (bouwjaar 1962), omvat een hoofdbouw (384 m³) met aangebouwde garage uit 1962 (146 m³), een vrijstaande garage uit 1975 (510 m³), een hobbykas uit 1998 (82 m³) en drie tuinhuizen uit

  Lees meer
  LVLB
 • jan082018

  ECLI:NL:RBGEL:2018:53 Rechtbank Gelderland, 05-01-2018, AWB – 17 _ 4370

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:53&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken de heffingsambtenaar van de gemeente Nijmegen, verweerder. De bestreden uitspraak op bezwaar De uitspraak van verweerder van 8 juli 2017, waarbij het bezwaar van eiser tegen na te noemen beschikking en aanslag gegrond is verklaard. Zitting Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 22 december 2017. Namens eiser is de gemachtigde verschenen. Namens verweerder is verschenen. Overwegingen

  Lees meer
  LVLB
Load More