Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je berichtInformatie

Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

Volg ons overal...

ONS ADRES

Verenigingsbureau LVLB
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Telefoon: 0183-641070
Email: info@lvlb.nl

Rechtspraak

 • jan082018

  ECLI:NL:RBOBR:2017:6362 Rechtbank Oost-Brabant, 30-11-2017, 16_604

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:6362&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenOverwegingen Feiten Zaaknummer SHE 16/604 1. Eiseres is eigenaar en gebruiker van de onroerende zaak. Het betreft een pelsdierhouderij, bestaande uit shedstallen (bouwjaar 1991) met een totale oppervlakte van ongeveer 1.160 m², shedstallen (bouwjaar 2000) met een totale oppervlakte van ongeveer 2.168 m², shedstallen (bouwjaar 2012) met een totale oppervlakte van 1.608 m², een veldschuur (bouwjaar 2012) met een

  Lees meer
  LVLB
 • jan082018

  ECLI:NL:RBOBR:2017:6703 Rechtbank Oost-Brabant, 28-12-2017, 17_235

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:6703&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenOverwegingen Feiten Eiseres, een besloten vennootschap, heeft op 19 december 2014 op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een kleinschalige woonvorm voor dementerende bejaarden op het adres . Door een gemeentelijke herindeling is onder meer de woonkern Nuland van de voormalige gemeente Maasdonk per 1 januari

  Lees meer
  LVLB
 • jan082018

  ECLI:NL:RBOBR:2017:6702 Rechtbank Oost-Brabant, 22-12-2017, 16_2993

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:6702&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenProcesverloop Bij schriftelijke kennisgeving (legesaanslag), met dagtekening 18 maart 2016, zijn aan eiser ter zake van een door hem ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning met nummer OV16004, leges in rekening gebracht tot een bedrag van in totaal € 2.971,11. Bij uitspraak op bezwaar van 18 augustus 2016 (de bestreden uitspraak) heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard en de legesaanslag

  Lees meer
  LVLB
 • jan082018

  ECLI:NL:RBOBR:2017:6677 Rechtbank Oost-Brabant, 21-12-2017, 17_326

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:6677&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenOverwegingen Feiten Eiser is aan het begin van het kalenderjaar eigenaar van de onroerende zaak, een hoekwoning uit 2003. De woning is gelegen in de woonwijk Slot Haverleij in het dorp Engelen (gemeente ’s-Hertogenbosch). De woning bestaat uit een hoofdgebouw van 722 m³ met balkon en dakterras. Het perceel heeft een oppervlakte van 122 m². Geschil en beoordeling 1.

  Lees meer
  LVLB
 • jan082018

  ECLI:NL:GHARL:2018:36 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 03-01-2018, 16/01479

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:36&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken2.1. Belanghebbende heeft op 28 oktober 2014 bij de gemeente Franekeradeel een aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning met bijlagen ingediend. Voor zover hier van belang staat in het aanvraagformulier het volgende: “1.Type bouwwerk Wat gaat u bouwen? Bouwen en exploiteren van een E-44 windturbine incl. kraanopstelplaats 2. De bouwwerkzaamheden (…) Eventuele toelichting Nieuwe windturbie past binnen 10% afwijkingsbevoegdheid” en in

  Lees meer
  LVLB
 • jan052018

  ECLI:NL:RBDHA:2017:14887 Rechtbank Den Haag, 26-10-2017, AWB – 17 _ 4580

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:14887&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken Procesverloop Verweerder heeft bij beschikking van 14 februari 2017 (hierna: de beschikking) de waarde van de onroerende zaak, plaatselijk bekend als te (hierna: de woning), op de voet van artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) op waardepeildatum 1 januari 2016 (hierna: de waardepeildatum) voor jaar 2017 vastgesteld op € 710.000. Met de

  Lees meer
  LVLB
 • jan052018

  ECLI:NL:PHR:2017:1397 Parket bij de Hoge Raad, 15-12-2017, 17/01852

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2017:1397&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken 1 Inleiding 1.1 Aan , wonende te , (hierna: belanghebbende) is voor het jaar 2013 een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) opgelegd, berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 13.220 en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 10.431. Er is € 12 aan heffingsrente in rekening gebracht.

  Lees meer
  LVLB
 • jan052018

  ECLI:NL:GHARL:2017:11191 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-12-2017, 16/00322

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2017:11191&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken2.1 Belanghebbende is gehuwd met . De onroerende zaak 1 te (hierna: het pand) is in 2011 gekocht door belanghebbende en vier anderen. Zij hebben het pand gezamenlijk verbouwd en opgedeeld in drie gescheiden wooneenheden. Belanghebbende is eigenaar van één van deze wooneenheden. Het pand is thans bewoond door belanghebbende en zijn echtgenote en de eigenaren

  Lees meer
  LVLB
 • jan042018

  ECLI:NL:RBDHA:2017:14191 Rechtbank Den Haag, 30-11-2017, AWB – 17 _ 1779

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:14191&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenOverwegingen Feiten 1. Bij beschikkingen van 12 januari 2016 heeft verweerder de WOZ-waarde vastgesteld van 126 onroerende zaken (de objecten) die deel uitmaken van het winkelcentrum te (het winkelcentrum). Het winkelcentrum is in gebouwd en wordt in gedeelten verhuurd. De totale voor verhuur beschikbare vloeroppervlakte is ongeveer 85.890 m². De beschikkingen zijn gegeven voor het jaar

  Lees meer
  LVLB
 • jan032018

  ECLI:NL:RBGEL:2017:6832 Rechtbank Gelderland, 28-12-2017, AWB – 16 _ 7864

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2017:6832&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenOverwegingen 1. De woning van eiser is gelegen aan de te . Eiser exploiteert een achter en naast die woning gelegen recreatieterrein met 29 recreatieplaatsen. Op die recreatieplaatsen staan chalets, stacaravans en caravans (hierna samen: chalets). Bij huisnummerbesluiten van 16 oktober 2014 en 21 oktober 2014 zijn op grond van de Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Lees meer
  LVLB
Load More