Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Je bericht  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Informatie

  Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

  Volg ons overal...

  ONS ADRES

  Verenigingsbureau LVLB
  Stationsweg 29
  4205 AA Gorinchem

  Telefoon: 0183-641070
  Email: secretariaat@lvlb.nl

  Advies LVLB ten aanzien van brief MKB-Nederland

  Advies LVLB ten aanzien van brief MKB-Nederland
  29 april 2021 Verenigingsbureau

  Brief MKB-Nederland
  Er is een brief naar vrijwel elke gemeente en elk waterschap verzonden door MKB-Nederland. Er wordt voor een aantal specifieke ondernemersgroepen gevraagd om:

  1. de termijn van uitstel van terugbetaling lokale belastingen en heffingen aan te laten sluiten bij het Rijk en zeker niet korter dan vijf jaar te maken;
  2. de hele periode geen rente te berekenen over de uitstaande belastingschuld;
  3. de lasten voor het lokale bedrijfsleven niet te verzwaren in de begroting 2022.

  Eerder advies LVLB
  In een eerder advies over het effect van Corona op de WOZ-waarden, heeft de LVLB al aangegeven dat één van de mogelijkheden om ondernemers die sterk getroffen zijn door specifieke Corona-maatregelen tegemoet te komen, ligt in het bieden van uitstel en van betalingsregelingen.

  Maatwerk
  MKB-Nederland vraagt om een mogelijkheid om tot een generiek uitstel van terugbetaling te komen van tenminste vijf jaren. De LVLB is geen voorstander van een generieke regeling. Het overgrote deel van de ondernemers heeft geen of maar heel beperkt last van Corona. Daarnaast maakt de Invorderingswet 1991 het voor iedereen mogelijk uitstel of een betalingsregeling aan te vragen. Hiervoor geldt een maximale afbetalingstermijn van twaalf maanden. Lokale overheden leveren in tegenstelling tot het Rijk vaak maatwerk. De LVLB is dan ook voorstander van maatwerk.  Als een ondernemer ernstig door de Coronamaatregelen getroffen is en blijkt dat een afbetaling in twaalf maanden onvoldoende soelaas biedt (bijvoorbeeld door stapeling van belastingaanslagen, huurpenningen en facturen), dan kan de termijn opgerekt worden. Het oprekken van de betalingstermijn valt onder de bevoegdheid van de heffings- en invorderingsambtenaar.

  Risico’s voor gemeenten en waterschappen
  Gezien de lage rente bij de bank kost een dergelijk oprekking geen geld. Het brengt echter wel een risico met zich mee. De kans dat een onderneming in zwaar weer in vijf jaar failliet gaat, is immers groter dan de kans dat dit gebeurt in een termijn van één jaar. Lagere overheden zijn bij surseance en faillissement, in tegenstelling tot de Rijksbelastingdienst, een concurrente crediteur en lopen derhalve een groter risico op niet-betaling dan het Rijk.

  Omdat het om specifieke sectoren zal gaan (horeca, winkels, sportinstellingen incl. sportscholen, culturele instellingen incl. bioscopen), is het totale risico op de totale OZB-opbrengst voor niet-woningen beperkt. De LVLB adviseert dan ook om op basis van maatwerk daar waar het echt nodig is de betalingstermijn op te rekken tot maximaal drie jaar.

  Rentepercentage
  In principe kunnen de gemeente en het Waterschap besluiten het rentepercentage vast te stellen op 0% (artikel 29 Iw1990 en 231 lid 3 Gemeentewet). Feit is echter dat veel gebruikte informatiesystemen niet met 0% rente kunnen werken. Op dit moment werken zowel de Rijksbelastingdienst als veel lagere overheden met 0,01%. De rente is dan niet 0% maar wel verwaarloosbaar. Daarom is in de model-uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen van de VNG het rentepercentage bedoeld in artikel 29 van de Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing verklaard (https://vng.nl/sites/default/files/2020-07/20200701_bijlage3_wijzigingsbesluit-ur-gembel.docx). Tot en met 31 december 2021 is dat percentage 0,01%. De LVLB adviseert dit percentage te hanteren. Mocht de invorderingsrente de komende jaren toch weer naar boven worden bijgesteld, dan kan het rentepercentage onderdeel van het maatwerk in individuele gevallen gemaakt worden.

  Goede communicatie richting ondernemers
  De LVLB adviseert het vaststellen van de lasten voor het lokale bedrijfsleven volledig over te laten aan de besturen van de gemeenten en waterschappen.  De LVLB is van mening dat het van groot belang is dat de leden die ondernemers tegemoet willen komen, zorgen dat door een goede communicatie op diverse fronten de ondernemers goed op de hoogte zijn van wat wel en niet mogelijk is. Het is aan individuele gemeenten en waterschappen om dit goed te regelen. Het is echter ook een verantwoordelijkheid van de ondernemers om tijdig in contact te treden met de belastingorganisaties als zij problemen ondervinden. Zo kan er samen gezocht worden naar een goede oplossing.

   

  Bestuur LVLB

  29 april 2021

  Comments (0)

  Laat een reactie achter

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  *