Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Je bericht  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Informatie

  Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

  Volg ons overal...

  ONS ADRES

  Verenigingsbureau LVLB
  Stationsweg 29
  4205 AA Gorinchem

  Telefoon: 0183-641070
  Email: secretariaat@lvlb.nl

  Bevragen Belgische kentekens via de RDW

  Bevragen Belgische kentekens via de RDW
  22 mei 2018 Verenigingsbureau

  Bevragen Belgische kentekens via de RDW

  Tot 2012 hebben veel gemeenten gebruik gemaakt van de zogenaamde Maastrichtroute om kentekeninformatie op te vragen van Belgische parkeerders. België beëindigde deze werkwijze in 2012 wegens juridische problemen.

  Op 1 juni 2016 is het bilaterale verdrag tussen Nederland en België in werking getreden. Hierin is vastgelegd dat wederzijds kentekens van motorvoertuigen uitgewisseld kunnen worden. Het doel is het verkrijgen van naam-, adres- en woonplaatsgegevens voor het verzenden van een (duplicaat-) naheffingsaanslag Parkeerbelasting. De Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) commissie Invordering heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand brengen van de aansluiting, samen met de RDW en pilotdeelnemers. Om de bevraging in bulk te realiseren zijn de nodige inspanningen geleverd die leiden tot de mogelijkheid om daadwerkelijk gegevens in België te bevragen.

  Aanvraag aansluiting

  Nederlandse gemeenten met een verordening Parkeerbelasting kunnen worden aangesloten. Voor de bulkbevraging van gegevens moet u aansluiten op de koppeling RDW naar het Eucarisnetwerk. Voordat u als gemeente van de dienst gebruik kan maken, dient de eigen ICT-afdeling of softwareleverancier een applicatie cf. specificatie van de RDW te ontwikkelen. Voor aanvraag van- of nadere informatie over de dienst en de aansluitprocedure kunt u een verzoek uitsluitend per mail richten aan iv@rdw.nl.

  Kosten aansluiting

  Gemeenten, die een aansluiting op de koppeling van de RDW aanvragen om in bulk te bevragen, worden verzocht een bijdrage te betalen aan de ontwikkelkosten. De hoogte is gebaseerd op het gemiddeld aantal bevragingen. Deze kosten worden ter dekking van de financiering van het project in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor afzonderlijk bericht van de LVLB.
  Daarnaast betalen gemeenten éénmalig een aansluittarief van € 1.500,00 aan de RDW. Aan het gebruik van de dienst zijn verder geen transactiekosten verbonden.

  Waarom kosten?

  Voordat de RDW de nieuwe digitale koppeling naar Eucaris kon realiseren, moest de financiering van dit bedrag geregeld zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft geprobeerd om deze eenmalige kosten te financieren door een uitname uit het gemeentefonds. Dit is echter niet mogelijk gebleken, omdat niet alle gemeenten Parkeerbelasting heffen waardoor niet aan de voorwaarde werd voldaan dat de voorziening dienstbaar moet zijn aan alle gemeenten.
  De totale kosten voor het bouwen van de digitale koppeling door de RDW bedragen eenmalig € 132.000,00. Internationaal wordt er verder gewerkt aan Europese afspraken over kentekenuitwisseling. De huidige aanpassing van de automatisering is dan ook in staat om toekomstige uitwisseling met andere Europese landen te ondersteunen.

  Oplossing financiering

  Gezien het grote financiële belang voor alle betrokken gemeenten is gezocht naar een andere wijze van financiering. Die andere wijze is gevonden door inspanningen van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB). Op verzoek van de LVLB is Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) bereid gevonden om het bedrag voor te financieren.

  Comment (1)

  1. ed smeets 2 jaar geleden

   geachte dames en heren,
   ook wij ontvingen de hierboven genoemde factuur voor € 1.500,-; deze komt, voor mij, als medewerker financiële administratie, onverwacht binnen; mijn vraag is dan ook, of deze al in eerder stadium door u is aangekondigd en of ik van dit eerdere schrijven dan s.v.p. een kopie zou mogen ontvangen, waarvoor dank,
   met groet,
   ed smeets
   treasury functionaris
   gemeente Roermond

  Laat een reactie achter

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  *