Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Je bericht  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Informatie

  Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

  Volg ons overal...

  ONS ADRES

  Verenigingsbureau LVLB
  Stationsweg 29
  4205 AA Gorinchem

  Telefoon: 0183-641070
  Email: secretariaat@lvlb.nl

  mei 15 @ 10:00

  10:00

  – 18:00

  (8h)

  Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c te Utrecht

  Themabijeenkomst Commissie Basisregistraties

  Themabijeenkomst Commissie Basisregistraties
  30 april 2018 Verenigingsbureau
  In maart 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besloten onderzoek te doen naar een standaardisering van een aantal gemeentelijke processen op het vlak van Burgerzaken, Werk & Inkomen, Omgevingswet en Belastingen.

  Dit enerzijds door de ontwikkelingen als gevolg van de digitalisering en dienstverlening en anderzijds de effecten daarvan voor de gemeentelijke overheid. Het doel van de VNG is om te voorkomen dat alle gemeenten zelfstandig oplossingen voor deze ontwikkelingen voor hun relevante processen moeten ontwikkelen.

  Hierdoor is het VNG programma Samen Organiseren geïnitieerd om daarmee voor deze vier gemeentelijke (redelijk) beleidsneutrale processen mogelijke oplossingen in beeld te brengen. Door daarbij via het verbinden en versnellen van een gezamenlijk gemeentelijke uitvoering een doelmatige manier te onderzoeken zou niet elke gemeente afzonderlijk deze activiteiten behoeven te doen.

  Een van de punten die bij de processen belastingen aan de orde zal komen is het herijken van het beheer, gebruik en bijhouden van vastgoedgegevens en daarmee het functioneren van het stelsel van basisregistraties. Daarbij wordt als streefbeeld nadrukkelijk gedacht aan de bundeling van meerdere registrerende taken over vastgoed in de BAG, BGT en WOZ.

  In dat verband is een ambtelijke werkgroep (waarin ook een vertegenwoordiging vanuit de Commissie Basisregistraties) bezig om bestaande knelpunten en juist ook mogelijke oplossingen te inventariseren. Doordat er sowieso door verschillende bestaande organisatiestructuren bij gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden er verschillende varianten van uitvoering van registrerende taken kunnen bestaan doet deze werkgroep hierbij juist ook een beroep op de aanwezige kennis hieromtrent via dit platform.

  Daarnaast wil de Commissie Basisregistraties van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) op 15 mei a.s. in Utrecht omtrent dit thema een bijeenkomst tot kennisuitwisseling over bundeling van basisregistraties inzake vastgoed (gegevenshuizen) organiseren.

  Aanmelden kan via secretariaat@lvlb.nl o.v.v. jouw naam en organisatie. Neem gerust je collega belast met de BAG/BGT mee.

  Tijdens de themabijeenkomst zullen enkele sprekers vanuit de verschillende initiatieven deze ontwikkelingen voor ons schetsen, t.w.:

  • VNG programma Samen organiseren (belastingprocessen),
  • VNG Streefbeeld naar een centraal georganiseerde (vastgoed) objectenregistratie,
  • BZK-programma Doorontwikkeling in Samenhang (leidend tot één samenhangende geo-informatie-infrastructuur) en
  • het Digitaal Stelsel Omgevingswet in samenhang met stelsel van Basisregistraties.

  Deze ontwikkelingen zullen namelijk – door het wijzigen van het registratie denken naar het objectgericht denken – hoe dan ook invloed hebben op de huidige manier van werken en invulling geven aan het toekomstige datagedreven werken bij het belastingdomein van de lokale overheid.

  Na de presentaties zullen aanwezigen door deelname aan de verschillende ‘werkwinkels’ zelf aan het werk worden gezet om aan de hand van de stellingen de dagelijkse knelpunten en de mogelijk al in het werkveld gekozen oplossingen met elkaar te delen. De bedoeling is om de resultaten daarvan bij de verdere uitwerking van de hiervoor beschreven initiatieven vanuit het belastingwerkveld in te brengen.

  NB.
  Ook tijdens de voorjaarsbijeenkomsten van het  Gemeentelijk GeoBeraad (eind mei-medio juni a.s.) zal in de breedte ingegaan worden op de gebundelde objectenregistratie: u krijgt daar een beeld waar we op dit moment staan en u denkt en bepaalt ook daarmee wat de inhoud van de objectenregistratie moet zijn en hoe de transitie naar de objectenregistratie eruit moet zien.

   

  Klik hier om de uitnodiging voor de themabijeenkomst te downloaden.

  mei 15 @ 10:00

  10:00

  – 18:00

  (8h)

  Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c te Utrecht