Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je berichtWanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Informatie

Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

Volg ons overal...

ONS ADRES

Verenigingsbureau LVLB
Stationsweg 29
4205 AA Gorinchem

Telefoon: 0183-641070
Email: secretariaat@lvlb.nl

Ergernis over ‘gratis’ WOZ-bezwarenmakers

Ergernis over ‘gratis’ WOZ-bezwarenmakers
16 maart 2018 Verenigingsbureau

De bedrijfjes, die huiseigenaren aanbieden om ‘gratis’ bezwaar te maken tegen hun WOZ-beschikking, zorgen voor groeiende ergernis bij lokale overheden. Ondernemingen als bijvoorbeeld Previcus.nl, Bezwaarmaker.nl of Wozverlagen.nl adverteren massaal op internet en social media.
Huiseigenaren, die dezer dagen een WOZ-beschikking met de daarin getaxeerde waarde van hun woning (hebben) ontvangen, worden lekker gemaakt met zeer aantrekkelijk lijkende aanbiedingen: “Is uw WOZ-waarde te hoog? Maak dan gratis WOZ bezwaar! Meld u aan in drie minuten en bespaar honderden euro’s”.
De aanbieders benadrukken dat zij zelf voor de procedurekosten opdraaien bij een ongegrondverklaring van een bezwaar. Veel minder nadruk leggen de bedrijven er echter op dat als een bezwaar wel gegrond wordt verklaard, zij een bedrag van 249 euro aan proceskosten opstrijken. Die vergoeding is een gemeente wettelijk verschuldigd aan de burger dan wel de onderneming, die gegrond bezwaar maakt. Dit is geregeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb).
Ook op het stadhuis van Rotterdam ziet men met lede ogen aan dat het maken van ‘gratis’ bezwaar steeds vaker voorkomt. Wethouder voor financiën Adriaan Visser laat weten: “Na invoering van dit besluit is er een groot aantal bedrijven gestart met zogenaamd ‘no cure no pay’ rechtsbijstand. In de volksmond ‘gratis bezwaar’. Daarbij incasseren deze bedrijven de proceskostenvergoeding rechtstreeks bij de gemeente”.

 

Lees het volledige artikel op www.dagblad010.nl.

 

Illustratie Serge Cariou/kjonker.blogspot.nl

Comment (1)

 1. Guillot 2 jaar geleden

  De ‘gratis-bezwaar-bedrijfjes’ zorgen voor groeiende ergernis bij de lokale overheden. Ik vind dat begrijpelijk, echter de lokale overheden dienen eerst de hand in eigen boezem te steken.
  Nog altijd wordt een substantieel deel van de woningen (abusievelijk) te hoog en/of expres te laag gewaardeerd. De wet WOZ is ingevoerd om die te lage waardering tegen te gaan. Toch komt te lage waardering nog altijd voor.
  In 2003 kocht ik een woning voor € 120.000, dat kon toen nog.
  Als je met lokale overheden over die te lage waardering contact op neemt is het antwoord vaak: ‘dan betaalt u toch lekker minder’. Als ik er dan op wijs dat de (gedateerde) woning getaxeerd is vlak na aankoopdatum en dat de woning daarna voor mijn meer dat 40% van de aankoop waarde is gemoderniseerd, is het antwoord dat ‘zoiets is een kwestie van persoonlijke smaak’.
  En natuurlijk komt een te lage waardering nooit voor in een vergelijking-stelsel als bij de wet WOZ. mijn voorbeeld wordt tot een anomalie gereduceerd en waarschijnlijk is de waarde inderdaad zo laag.
  Bij een verkoop komt de potentiële koper met de (te lage) WOZ-waarde aan kakken. En dan moet er natuurlijk nog wat af, ‘u weet toch ook dat de gemeente altijd te hoog waardeert’.
  Feitelijk lijd ik schade door de te lage WOZ-taxatie van de gemeente, immers mijn koop gaat niet door omdat de koper uitgaat van de te lage WOZ-waarde.
  Ik ben niet de enige die een te lage waarde krijgt. dus van een anomalie is geen sprake.
  In Scheveningen ligt net achter de boulevard een flatblokje, een Canadese diplomaat heeft hier al jarenlang een appartement in eigendom. Hij is op leeftijd schenkt het appartement met de behoud van een recht van gebruik en bewoning aan een goede, aanmerkelijk, jongere vriend, die de facto al jaren het appartement gebruikt en bewoont.
  Deze schenking dient plaats te vinden bij notariële akte. De WOZ-waarde staat op € 123.000. Rond de schenkings-datum gaan deze appartementen weg voor +/- € 190.000.
  De overdrachtsbelasting/schenkbelasting wordt geheven over de WOZ-waarde. Bij de heffing moet wel rekening gehouden worden met de op het object rustende recht van gebruik en bewoning, daardoor wordt er over een substantieel deel van de WOZ-waarde niet geheven.
  Dit toont eens en te meer maar weer eens aan dat er nog steeds sprake is van over- en onderwaardering in het kader van de wet WOZ.
  Het geeft dan ook geen pas om je als lokale overheid te ergeren aan deze ‘gratis-bezwaar-bedrijfjes’.
  Het gaat er om dat het ‘lokale overheidje’ en het ‘plaatselijke taxateurtje’ hun werk nog steeds niet, na mijn a 23 jaar, naar behoren doen en gaan kijken waar de fouten worden gemaakt en die dan ook eens gaan herstellen.
  Die ‘gratis-bezwaar-maak-bedijfsjes’ vervullen hierbij een rol. Zij verdienen geld door als het ware er voor te zorgen dat de waarden op een juiste wijze worden vastgesteld. Je zou dat kunnen vergelijken met ‘arbitrage’. Maar nog altijd blijkt overduidelijk dat het ‘lokale overheidje’ en het ‘plaatselijke taxateurtje’ hier niet op zitten te wachten.
  Wethouder voor financiën Adriaan Visser van de gemeente Rotterdam stelt dat door de invoering van het Besluit proceskosten bestuursrecht deze ‘gratis-bezwaar-bedrijfjes’ gekomen zijn. Hier mee geeft hij een verkeerde voorstelling van zaken. Het Besluit proceskosten bestuursrecht was er al geruime tijd voor de wet WOZ. Daarnaast zijn deze bedrijfjes ook pas een verschijnsel van de afgelopen 8 jaar. De wet WOZ is in 1997 in werking getreden. De gratis-bezwaar bedrijfjes zijn dus niet ontstaan door de invoering van het Besluit proceskosten bestuursrecht of de wet WOZ.
  De gratis-bezwaar bedrijfjes zijn ontstaan omdat het ‘lokale overheidje’ en het ‘plaatselijke taxateurtje’ hun werk niet goed doen, wat zijn grondslag vindt in het feit dat ‘het plaatselijke wethoudertje’ zoals Adriaan Visser niet in control is. Abject is dan ook dat het ‘het plaatselijke wethoudertje’ ontbreekt aan kennis van de situatie en dan in weerwil daarvan onjuistheden gaat lopen te debiteren. En in plaats van er voor te zorgen dat de waarden, een taak in medebewind, goed uit te voeren de oorzaak feitelijk bij mensen legt waar hij uiteindelijk indirect door is gekozen om hun dienstbaar te zijn.
  Maar het regentendom heest nog steeds bij de lokale overheid…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*