Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je berichtWanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Informatie

Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

Volg ons overal...

ONS ADRES

Verenigingsbureau LVLB
Stationsweg 29
4205 AA Gorinchem

Telefoon: 0183-641070
Email: secretariaat@lvlb.nl

LVLB wijst Tweede Kamer op neveneffecten wijziging Invorderingswet

LVLB wijst Tweede Kamer op neveneffecten wijziging Invorderingswet
13 oktober 2016 Verenigingsbureau

De fiscale woordvoerders van de Tweede Kamer waren tot woensdagmiddag in de gelegenheid om hun inbreng op de wijzigingen van enige belastingwetten, waaronder de Invorderingswet, aan te leveren. De Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) heeft aan hen de impact van de wijziging in artikel 25 van de Invorderingswet op de uitvoering ter overweging meegegeven.

De wijziging in artikel 25 betekent een gelijktrekking met de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Het gevolg hiervan is dat de termijnen veranderen en dat er griffierechten betaald moeten worden.

De LVLB constateert de volgende neveneffecten van deze wijziging:

Extra kosten door wettelijke termijnen
Voor behandeling van het (huidige) administratieve beroepschrift is geen wettelijk termijn geregeld. Voor een bezwaarprocedure geldt wél een wettelijke termijn (artikel 236 lid 2 Gemeentewet). Dit betekent een extra belasting op de organisatie met hogere uitvoeringskosten tot gevolg. Het niet na kunnen leven van de termijnen kan dwangsommen tot maximaal € 1.260 met zich meebrengen.

Griffierechten voor kwetsbare doelgroep
Door de invoering van een bezwaarprocedure zullen griffierechten betaald moeten worden. Het huidige tarief bedraagt € 46. Dit betekent dus dat voor kwijtschelding een bedrag gevraagd wordt. De belastingschuldige die met invordering te maken krijgt en om kwijtschelding verzoekt, zit doorgaans al in de schulden. Door deze wetwijziging zullen schulden zich verder opstapelen.

Extra kosten door beroepsprocedure
Na ontvangst van het beroepschrift van de rechtbank moeten alle op de zaak betrekking hebbende documenten aan de rechtbank worden toegezonden. Bovendien zal inhoudelijk verweer moeten worden opgesteld. Ook dit geeft een extra belasting voor de juridische afdeling.

Deur open voor No Cure No Pay bureaus
Indien het bezwaarschrift wordt ingediend door een professionele bijstandsverlener in belastingzaken, zal bij een positieve uitspraak op het bezwaarschrift proceskosten moeten worden vergoed. Niet uit te sluiten valt dat bureaus, die werken op basis van no cure no pay, een nieuwe doelgroep zien opdoemen en zich zullen richten op kwijtscheldingsverzoeken. Met alle gevolgen en kosten van dien.

De LVLB heeft de fracties in de Tweede Kamer gevraagd hoe zij aankijken tegen deze neveneffecten. Momenteel heeft in elk geval Ed Groot van de PvdA een reactie gestuurd. De PvdA heeft de reeds door hen gestelde vragen aangescherpt naar aanleiding van de input vanuit de LVLB.

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*