Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je berichtWanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Informatie

Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

Volg ons overal...

ONS ADRES

Verenigingsbureau LVLB
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Telefoon: 0183-641070
Email: info@lvlb.nl

Rechtspraak

 • mrt152019

  ECLI:NL:RBDHA:2018:14862 Rechtbank Den Haag, 04-12-2018, AWB – 18 _ 5150

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:14862&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ Woning. De prijs “vrij op naam” of de stichtingskosten zijn niet per definitie gelijk aan de WOZ-waarde als uit analyse blijkt dat die niet in een goede verhouding staat tot gerealiseerde verkoopprijzen van vergelijkingsobjecten.

  Lees meer
  LVLB
 • mrt152019

  ECLI:NL:GHARL:2019:2189 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-03-2019, 17/01294

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:2189&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenHet enkele verschil tussen de uit de referentieobjecten berekende gemiddelde marktprijs per m3 en de voor de woning van belanghebbende gehanteerde prijs per m3 laat niet zien dat voldoende rekening gehouden is met de niet herstelde aardbevingsschade en de rompslompschade. De rechtbank heeft de WOZ-waarde van de woning terecht verminderd van € 173.000 tot € 170.000.

  Lees meer
  LVLB
 • mrt142019

  ECLI:NL:RBZWB:2018:7045 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-12-2018, AWB – 17 _ 6498

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2018:7045&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWet WOZ De heffingsambtenaar heeft de waarde van de woning niet aannemelijk gemaakt nu hij niet inzichtelijk heeft gemaakt waarom pas bij een afwijking van 100 kubieke meter het principe van het afnemend grensnut moet leiden tot een aanpassing van de kubieke meterprijs. Belanghebbende heeft de door hem voorgestane waarde evenmin aannemelijk gemaakt. De rechtbank bepaalt de waarde van

  Lees meer
  LVLB
 • mrt142019

  ECLI:NL:RBZWB:2018:6960 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 07-12-2018, BRE – 18 _ 54

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2018:6960&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenDe heffingsambtenaar heeft bij het vaststellen van de WOZ-waarde ten onrechte geen rekening gehouden met de mindere ligging van de onroerende zaak, zodat de waarde niet aannemelijk is gemaakt. Belanghebbende maakt de waarde evenmin aannemelijk. De rechtbank bepaalt de waarde in goede justitie.

  Lees meer
  LVLB
 • mrt132019

  ECLI:NL:GHSHE:2018:5351 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 20-12-2018, 17/00757

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:5351&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWaarde van de woondelen juist vastgesteld. Hoger beroep gegrond, omdat de WOZ-waarde hangende het beroep ambtshalve is verminderd en de Rechtbank de uitspraken op bezwaar had moeten vernietigen. Geen sprake van een inbreuk op het eigendomsrecht in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.

  Lees meer
  LVLB
 • mrt122019

  ECLI:NL:GHDHA:2019:446 Gerechtshof Den Haag, 26-02-2019, BK-18/00621

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:446&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenDe rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de heffingsambtenaar ten onrechte het verzoek van belanghebbende om een beschikking wijziging subject als bedoeld in art. 26 Wet WOZ heeft afgewezen. In hoger beroep is uitsluitend in geschil of sprake is van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 2, derde lid, Besluit proceskosten bestuursrecht. Het Hof oordeelt dat het door de

  Lees meer
  LVLB
 • mrt122019

  ECLI:NL:RBNHO:2019:1933 Rechtbank Noord-Holland, 04-03-2019, HAA – 18 _ 4017

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:1933&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWoz-woning. Ongegrond. Een twee-onder-een-kapwoning is een ander type woning dan de naastgelegen drie-onder-een-kapwoning.

  Lees meer
  LVLB
 • mrt112019

  ECLI:NL:RBOBR:2019:1080 Rechtbank Oost-Brabant, 27-02-2019, 18_304

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:1080&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken”Verweerder heeft bij de berekening per waardepeildatum 1 januari 2016 van de WOZ-waarde van het agrarisch object (een varkenshouderij tevens gemengd bedrijf) niet de in bijlage 4 ‘taxatie instructie varkens’ (pagina 183 van de taxatiewijzers) genoemde alternatieve berekeningswijze hoeven toepassen.”.

  Lees meer
  LVLB
 • mrt112019

  ECLI:NL:RBOBR:2019:1079 Rechtbank Oost-Brabant, 27-02-2019, 17_2808

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:1079&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken”Verweerder heeft bij de berekening per waardepeildatum 1 januari 2016 van de WOZ-waarde van het agrarisch object (een varkenshouderij tevens gemengd bedrijf) niet de in bijlage 4 ‘taxatie instructie varkens’ (pagina 183 van de taxatiewijzers) genoemde alternatieve berekeningswijze hoeven toepassen.”.

  Lees meer
  LVLB
 • mrt092019

  ECLI:NL:GHSHE:2018:5165 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 06-12-2018, 17/00586

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:5165&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ-procedure. Het Hof stelt de waarde van de onroerende zaak, een vrijstaande woning uit het bouwjaar 1992, in goede justitie vast op € 460.000.

  Lees meer
  LVLB
Load More