Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je berichtWanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Informatie

Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

Volg ons overal...

ONS ADRES

Verenigingsbureau LVLB
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Telefoon: 0183-641070
Email: info@lvlb.nl

Rechtspraak

 • aug172018

  ECLI:NL:GHSHE:2018:2329 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 01-06-2018, 17/00650

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:2329&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ-beschikking. Belanghebbende heeft met de gemeente over voorafgaande jaren een overeenkomst gesloten. Uit de tekst van de vaststellingsovereenkomst volgt niet dat de Heffingsambtenaar ook voor het onderhavige tijdvak hieraan zou zijn gebonden. Met betrekking tot de waarde van de onroerende zaak heeft de Heffingsambtenaar voldaan aan de op hem rustende bewijslast. Zoals uit de matrix van de H…

  Lees meer
  LVLB
 • aug172018

  ECLI:NL:HR:2018:1315 Hoge Raad, 17-08-2018, 16/04497

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:1315&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ. Art. 40 WOZ; art. 7:4, lid 2, Awb. Grondstaffels die ten grondslag liggen aan waardebepaling. Art. 40 Wet WOZ staat er niet aan in de weg dat de grondstaffels moeten worden verstrekt. De verplichting tot het ter inzage leggen van de op de zaak betrekking hebbende stukken strekt zich niet uit tot informatie die het bestuursorgaan zelf

  Lees meer
  LVLB
 • aug172018

  ECLI:NL:HR:2018:1316 Hoge Raad, 17-08-2018, 17/01448

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:1316&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ. Art. 40 WOZ; art. 7:4, lid 2, Awb. Grondstaffels die ten grondslag liggen aan waardebepaling. Art. 40 Wet WOZ staat er niet aan in de weg dat de grondstaffels moeten worden verstrekt. De verplichting tot het ter inzage leggen van de op de zaak betrekking hebbende stukken strekt zich niet uit tot informatie die het bestuursorgaan zelf

  Lees meer
  LVLB
 • aug142018

  ECLI:NL:RBOBR:2018:3304 Rechtbank Oost-Brabant, 09-07-2018, 16_1080

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:3304&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ-waarden (belastingjaren 2014 en 2015) van een evenemententerrein en een rij- en antisliptrainingen parcours (Parcours) in Rosmalen. Partijen komen na de (tweede) behandeling op zitting tot een compromis voor de waarden van het evenemententerrein voor beide belastingjaren. Omdat bij het andere object, Parcours, sprake is van een incourante onroerende zaak die volledig in de commerciële sfeer…

  Lees meer
  LVLB
 • aug142018

  ECLI:NL:RBOBR:2018:3409 Rechtbank Oost-Brabant, 12-07-2018, 17_2955

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:3409&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWet WOZ. Waardering van een hotel. Eiseres, een besloten vennootschap, is de gebruiker van het hotel. Objectafbakening niet onjuist. Verweerder bepaalt de waarde van het hotel op basis van de aankoopprijs die door de eigenaar is betaald kort voor de waardepeildatum. De rechtbank is van oordeel dat verweerder met zowel het tijdsverloop tussen de transactiedatum en waardepeildatum, als de

  Lees meer
  LVLB
 • aug142018

  ECLI:NL:RBOBR:2018:3266 Rechtbank Oost-Brabant, 06-07-2018, 17_2637

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:3266&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWet WOZ. Waardering van twee agrarische objecten. Een agrarisch (gemengd) bedrijf met bedrijfswoning en een op hetzelfde perceel gelegen (afzonderlijke) agrarische woning. Waardepeildatum 1 januari 2016 is in geding. Eiseres maakt niet aannemelijk dat er voldoende vergelijkbare verkopen in de regio voorhanden zijn, zodat de waarde van beide objecten wordt bepaald aan de hand van de toepasselijk…

  Lees meer
  LVLB
 • aug142018

  ECLI:NL:RBOBR:2018:3410 Rechtbank Oost-Brabant, 12-07-2018, 17_2481

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:3410&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWet WOZ. Waardering van een hotel. Eiseres, een besloten vennootschap, is de gebruiker van het hotel. Standpunt van eiseres ten aanzien van de objectafbakening niet tardief. Verweerder heeft ten onrechte grond van twee percelen toegerekend aan de onroerende zaak, terwijl eiseres niet de gebruiker was van die grond. De rechtbank bakent het object op de juiste wijze af. Verweerder

  Lees meer
  LVLB
 • aug142018

  ECLI:NL:RBOBR:2018:3371 Rechtbank Oost-Brabant, 10-07-2018, 17_3028

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:3371&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWet WOZ. Waardering van een gemeenschapshuis. Eiseres, een stichting, is eigenaar en gebruiker van het object. Niet in geschil is dat sprake is van een incourant object en dat de waarde bepaald dient te worden op de gecorrigeerde vervangingswaarde. De rechtbank is van oordeel dat verweerder met hetgeen hij heeft overgelegd en aangevoerd, waaruit – kort gezegd – naar

  Lees meer
  LVLB
 • aug102018

  ECLI:NL:GHARL:2018:6897 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31-07-2018, 18/00013

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:6897&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWet Woz. Waardevaststelling bedrijfsruimte met opslagtanks. Tanks onroerend? Waardebepaling in goede justitie.

  Lees meer
  LVLB
 • aug072018

  ECLI:NL:RBNNE:2018:2669 Rechtbank Noord-Nederland, 12-07-2018, AWB – 16 _ 5065

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:2669&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ 2016. Agrarisch complex. Naar het oordeel van de rechtbank is de cultuurgrondvrijstelling niet van toepassing. Daarnaast maken beide partijen naar het oordeel van de rechtbank de door hen voorgestane waardering van de grond niet aannemelijk. De rechtbank bepaalt de WOZ-waarde schattenderwijs. Beroep gegrond. Naar het oordeel van de rechtbank hoeft verweerder de kosten van het taxatieverslag…

  Lees meer
  LVLB
Load More