Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je berichtWanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Informatie

Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

Volg ons overal...

ONS ADRES

Verenigingsbureau LVLB
Stationsweg 29
4205 AA Gorinchem

Telefoon: 0183-641070
Email: secretariaat@lvlb.nl

Rechtspraak

 • mrt302020

  ECLI:NL:RBGEL:2020:1212 Rechtbank Gelderland, 19-02-2020, AWB – 19 _ 6857

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:1212&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ. Twee van de drie vergelijkingsobjecten die de heffingsambtenaar hanteert zijn niet voldoende vergelijkbaar. Gelet op de verschillen tussen de woning van eiser en het derde vergelijkingsobject en de beperkte onderbouwing van de invloed daarvan op de waarde heeft de heffingsambtenaar de waarde niet aannemelijk gemaakt. Het taxatierapport van eiser is onvoldoende gemotiveerd. Rechtbank stelt …

  Lees meer
 • mrt302020

  ECLI:NL:RBGEL:2020:1211 Rechtbank Gelderland, 19-02-2020, AWB – 19 _ 5546

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:1211&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ. Partijen zijn het eens over de te hanteren vergelijkingsobjecten. Geen aanleiding voor de conclusie dat taxateur verweerder onvoldoende of op onjuiste wijze rekening heeft gehouden met de onderlinge verschillen. Waardeontwikkeling tussen transportdatum en peildatum verschilt onderling. Taxateur heeft toegelicht dat de waardeopbouw is gebaseerd op meer verkopen. De uitkomst is dus gebaseer…

  Lees meer
 • mrt272020

  ECLI:NL:GHARL:2020:2427 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-03-2020, 19/00274

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2427&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWet Woz. Waardevaststelling woning.

  Lees meer
 • mrt252020

  ECLI:NL:RBMNE:2020:1044 Rechtbank Midden-Nederland, 04-03-2020, UTR 19/2987

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:1044&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWoz. Bevoegdheid gemachtigde verweerder. Kwalificatie verzoek van eiser om een afzonderlijke woz-beschikking te nemen voor het mandelig aandeel in het openbare gebied rondom zijn appartementencomplex. Beroep ongegrond.

  Lees meer
 • mrt202020

  ECLI:NL:HR:2020:468 Hoge Raad, 20-03-2020, 19/03823

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:468&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenArt. 8:26 Awb en Wet WOZ; verhuurder sociale huurwoning voor de toepassing van art. 8:26 Awb als belanghebbende aan te merken.

  Lees meer
 • mrt202020

  ECLI:NL:HR:2020:467 Hoge Raad, 20-03-2020, 19/03552

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:467&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenartikelen 22 en 24, lid 3, Wet WOZ, artikel 1:2 Awb, heeft huurder die een op zijn naam gestelde WOZ-beschikking heeft ontvangen een (proces)belang? ECLI:NL:HR:2017:2656.

  Lees meer
 • mrt192020

  ECLI:NL:GHDHA:2020:480 Gerechtshof Den Haag, 03-03-2020, BK-19/00481

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:480&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenGeen afzonderlijk verslag van horen in de WOZ procedure. In de u.o.b. is, onder het kopje horen, hetgeen tijdens de hoorzitting naar voren is gebracht in beknopte vorm weergegeven. Voor zover hiermee niet is voldaan aan art. 7:7 Awb heeft belanghebbende de geuite bezwaren ook in beroep en hoger beroep naar voren kunnen brengen en daadwerkelijk gebracht, waardoor wat

  Lees meer
 • mrt132020

  ECLI:NL:GHARL:2020:2048 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-03-2020, 19/00182

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2048&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWoz, OZB; De rechtbank heeft ter zake van dezelfde uitspraak op bezwaar tweemaal uitspraak gedaan. In de eerste uitspraak heeft de rechtbank het beroep wegens niet betalen van griffierecht niet-ontvankelijk verklaard. Hiertegen is geen verzet aangetekend, zodat deze onherroepelijk vaststaat. Bij de tweede uitspraak heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard, waarbij de rechtbank ten onre…

  Lees meer
 • mrt112020

  ECLI:NL:GHAMS:2020:685 Gerechtshof Amsterdam, 11-02-2020, 17/00570

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:685&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ; art. 8:45 Awb; art. 8:42 Awb; heffingsambtenaar geslaagd in bewijslast dat hij de waarde van de woning niet te hoog heeft vastgesteld.

  Lees meer
 • mrt102020

  ECLI:NL:RBGEL:2019:6023 Rechtbank Gelderland, 23-12-2019, AWB – 18 _ 2134 tm 18_2136

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:6023&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ; voor waardering van een hotel in de bouwfase toepassing van de gecorrigeerde vervangingswaardemethode.

  Lees meer
Load More