Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je berichtWanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Informatie

Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

Volg ons overal...

ONS ADRES

Verenigingsbureau LVLB
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Telefoon: 0183-641070
Email: info@lvlb.nl

Rechtspraak

 • jan182019

  ECLI:NL:GHARL:2019:20 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-01-2019, 17/00734

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:20&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWet Woz. Waardevaststelling woning.

  Lees meer
  LVLB
 • jan182019

  ECLI:NL:GHARL:2019:19 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-01-2019, 17/00733

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:19&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWet Woz. Waardevaststelling woning.

  Lees meer
  LVLB
 • jan172019

  ECLI:NL:GHSHE:2018:4327 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 18-10-2018, 17/00641

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:4327&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenLegesheffing in verband met omgevingsvegunning. Aan belanghebbende is een aanslag leges opgelegd in verband met de (ver)bouw van een distributiecentrum. De bouwkosten zijn bepaald aan de hand van een vast bedrag per m². Het Hof oordeelt dat de definiëring van het begrip ‘bouwkosten’ in de Tarieventabel bij de Legesverordening past binnen de aan de gemeentelijke wetgever toekomende vrijheid. Va…

  Lees meer
  LVLB
 • jan172019

  ECLI:NL:OGHACMB:2019:5 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 04-01-2019, CUR2018H00002

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHACMB:2019:5&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenBelanghebbende betaalt de op aangifte verschuldigde winstbelasting te laat, maar op Naf. 2.700 na, wel voordat een naheffingsaanslag is opgelegd. De Inspecteur legt een naheffingsaanslag op van Naf. 2.700 met een maximale verzuimboete van Naf. 7.300. Het Hof is net als het Gerecht van oordeel dat artikel 4.6, lid 2 aanhef en letter c van de Ministeriële regeling formeel

  Lees meer
  LVLB
 • jan162019

  ECLI:NL:GHAMS:2018:4911 Gerechtshof Amsterdam, 09-10-2018, 17/00249

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:4911&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenAanslag leges (voor het volgen van de uitgebreide voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning). Het overweegt dat door de uitspraak van de ABRvS van 19 april 2017 onherroepelijk is komen vast te staan dat de omgevingsvergunning terecht met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure is verleend en dat de gemeente verplicht was deze procedure te volgen, zodat ook het door belanghebben…

  Lees meer
  LVLB
 • jan162019

  ECLI:NL:GHAMS:2018:1659 Gerechtshof Amsterdam, 01-03-2018, 16/00420

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:1659&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWaardering op prominente locatie gelegen bedrijfspand in verhuurde staat. Toepassing arrest Hoge Raad 25 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:982, BNB 2014/169 (over de leegstandsfictie). Evenals het de rechtbank is het Hof van oordeel dat de heffingsambtenaar aannemelijk heeft gemaakt dat de WOZ-waarde van het bedrijfspand niet te hoog is vastgesteld. Het hoger beroep is ongegrond.

  Lees meer
  LVLB
 • jan162019

  ECLI:NL:RBZWB:2018:4637 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 02-08-2018, BRE – 16 _ 9517

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2018:4637&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenArt. 21, lid 9, SW en art. 10b UB SW; het arrest BNB 2016/234 geldt dienovereenkomstig ook voor art. 10b UB SW. Belanghebbende en zijn broer hebben het recht van erfpacht op een woning geërfd. Voor de erfbelasting is de waarde van het erfpachtrecht o.g.v. art. 21, lid 9 SW en art. 10b UB SW berekend op € 176.000

  Lees meer
  LVLB
 • jan162019

  ECLI:NL:RBZWB:2018:4636 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 02-08-2018, BRE – 16 _ 9516

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2018:4636&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenArt. 21, lid 9, SW en art. 10b UB SW; het arrest BNB 2016/234 geldt dienovereenkomstig ook voor art. 10b UB SW. Belanghebbende en zijn broer hebben het recht van erfpacht op een woning geërfd. Voor de erfbelasting is de waarde van het erfpachtrecht o.g.v. art. 21, lid 9 SW en art. 10b UB SW berekend op € 176.000

  Lees meer
  LVLB
 • jan142019

  ECLI:NL:RBOBR:2018:6429 Rechtbank Oost-Brabant, 11-12-2018, 18_1283

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:6429&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ. Beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt niet. Eiser heeft aannemelijk gemaakt dat tenminste twee (van de drie) door hem aangedragen objecten een lagere WOZ-waarde hebben. Verweerder maakt daarentegen aannemelijk dat de relevante groep waarmee de woning van eiser in verweerders gemeente vergeleken moet worden, groter is dan de drie woningen die eiser heeft genoemd. Daaruit volgt niet dat de wo…

  Lees meer
  LVLB
 • jan142019

  ECLI:NL:RBOBR:2018:6445 Rechtbank Oost-Brabant, 20-12-2018, 18_613

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:6445&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ. Bedrijfswoning op een industrieterrein. Verweerder heeft geen verkooptransacties overgelegd van vergelijkbare woningen. Evenmin biedt verweerder met verifieerbare gegevens inzicht in de wijze waarop de waarde is bepaald. Daarbij houdt verweerder er bovendien geen rekening mee dat alleen sprake kan zijn van een bedrijfswoning, overeenkomstig het bestemmingsplan, als die woning onlosmakelijk…

  Lees meer
  LVLB
Load More