Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je berichtWanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Informatie

Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

Volg ons overal...

ONS ADRES

Verenigingsbureau LVLB
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Telefoon: 0183-641070
Email: info@lvlb.nl

Rechtspraak

 • jun162016

  ECLI:NL:GHSHE:2016:987 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 18-03-2016, 12/00796

  Bron: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:987&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ/OZB-geschil. Belanghebbende maakt aanspraak op immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. Hoewel de redelijke termijn is overschreden, acht het Hof geen termen aanwezig voor toekenning van een schadevergoeding. Hof volstaat met constatering dat de redelijke termijn is overschreden, omdat het geschil een financieel belang betreft van niet meer dan € 200, re…

  Lees meer
  LVLB
 • jun152016

  ECLI:NL:GHSHE:2016:906 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 10-03-2016, 14/01018

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:906&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenBelanghebbende is eigenaar van een kantoorruimte, groot 547 m², dat onderdeel uitmaakt van een bedrijfscomplex. De onroerende zaak staat sinds 1 januari 2006 leeg en wordt ondershands te huur aangeboden. De rest van het bedrijfscomplex, eveneens eigendom van belanghebbende, wordt verhuurd. In geschil is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari 2011 voor de toepassing van de

  Lees meer
  LVLB
 • jun152016

  ECLI:NL:GHSHE:2016:905 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 10-03-2016, 14/00353

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:905&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenBouwleges berekend op basis van inhoud in plaats van bouwkosten. Gemeente heeft de heffing van bouwleges met ingang van 2009 gewijzigd. De berekening vindt plaats aan de hand van de kubieke meters inhoud en niet langer op basis van de bouwkosten. Voorts wordt een onderscheid gemaakt naar categorieën bouwprojecten. In dit geval is sprake van bouwwerken in de

  Lees meer
  LVLB
 • jun152016

  ECLI:NL:GHSHE:2016:906 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 10-03-2016, 14/01018

  Bron: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:906&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenBelanghebbende is eigenaar van een kantoorruimte, groot 547 m², dat onderdeel uitmaakt van een bedrijfscomplex. De onroerende zaak staat sinds 1 januari 2006 leeg en wordt ondershands te huur aangeboden. De rest van het bedrijfscomplex, eveneens eigendom van belanghebbende, wordt verhuurd. In geschil is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari 2011 voor de toepassing van de

  Lees meer
  LVLB
 • jun152016

  ECLI:NL:GHSHE:2016:905 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 10-03-2016, 14/00353

  Bron: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:905&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenBouwleges berekend op basis van inhoud in plaats van bouwkosten. Gemeente heeft de heffing van bouwleges met ingang van 2009 gewijzigd. De berekening vindt plaats aan de hand van de kubieke meters inhoud en niet langer op basis van de bouwkosten. Voorts wordt een onderscheid gemaakt naar categorieën bouwprojecten. In dit geval is sprake van bouwwerken in de

  Lees meer
  LVLB
 • jun132016

  ECLI:NL:GHSHE:2016:784 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 04-03-2016, 14/00650

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:784&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenIn geschil is de WOZ-waarde van een vrijstaande woning. Belanghebbende is ten onrechte niet gehoord in de bezwaarfase en stelt dat hij hierdoor is benadeeld. Omdat tussen belanghebbende en de Heffingsambtenaar evident verschil van inzicht bestaat omtrent de vaststelling en de waardering van de relevante feiten, oordeelt het Hof dat belanghebbende is benadeeld doordat geen hoorgesprek heeft plaa…

  Lees meer
  LVLB
 • jun132016

  ECLI:NL:GHSHE:2016:784 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 04-03-2016, 14/00650

  Bron: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:784&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenIn geschil is de WOZ-waarde van een vrijstaande woning. Belanghebbende is ten onrechte niet gehoord in de bezwaarfase en stelt dat hij hierdoor is benadeeld. Omdat tussen belanghebbende en de Heffingsambtenaar evident verschil van inzicht bestaat omtrent de vaststelling en de waardering van de relevante feiten, oordeelt het Hof dat belanghebbende is benadeeld doordat geen hoorgesprek heeft plaa…

  Lees meer
  LVLB
 • jun092016

  ECLI:NL:GHDHA:2016:1607 Gerechtshof Den Haag, 25-05-2016, BK-15/00221

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:1607&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenIn hoger beroep is in geschil: of, en zo ja in hoeverre, de waarderingsuitzondering voor waterverdedigings- en waterbeheersingswerken als bedoeld in artikel 18, vierde lid van de Wet WOZ juncto artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken (hierna: URUOW) en artikel 220d, aanhef en onderdeel g, van de Gemeentewet

  Lees meer
  LVLB
 • jun092016

  ECLI:NL:GHDHA:2016:1607 Gerechtshof Den Haag, 25-05-2016, BK-15/00221

  Bron: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:1607&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenIn hoger beroep is in geschil: of, en zo ja in hoeverre, de waarderingsuitzondering voor waterverdedigings- en waterbeheersingswerken als bedoeld in artikel 18, vierde lid van de Wet WOZ juncto artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken (hierna: URUOW) en artikel 220d, aanhef en onderdeel g, van de Gemeentewet

  Lees meer
  LVLB
 • jun092016

  ECLI:NL:GHAMS:2016:2173 Gerechtshof Amsterdam, 24-05-2016, 14/00746

  Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:2173&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitsprakenWOZ. Waarde niet meer in geschil. Partijen overeengekomen dat heffingsambtenaar griffierecht en proceskosten zal vergoeden aan belanghebbende.

  Lees meer
  LVLB
Load More