Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je berichtWanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Informatie

Wij horen graag van u. Vul het formulier in, dan zullen wij spoedig reageren.

Volg ons overal...

ONS ADRES

Verenigingsbureau LVLB
Stationsweg 29
4205 AA Gorinchem

Telefoon: 0183-641070
Email: secretariaat@lvlb.nl

Wie zijn wij

Landelijke Vereniging
Lokale Belastingen

Wie zijn wij

De LVLB is een landelijke belangen vereniging voor lokale belastingen.
Ons doel is het ontwikkelen en uitwisselen van vakkennis over heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ. De LVLB bestaat uit meerdere commissies die een paar keer per jaar samenkomen en off- en online samenwerken. De LVLB brengt vanuit deze commissies advies uit aan ketenpartners.

De vereniging kent gewone en buitengewone (geassocieerde) leden. De gewone leden zijn gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Als buitengewone leden worden aangemerkt publiek– en privaatrechtelijke organisaties die het vakgebied lokale belastingen als werkterrein hebben alsmede natuurlijke personen, mits zij werkzaam zijn bij een organisatie die gewoon dan wel buitengewoon lid is.

Onze Leden

Onze leden zijn gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast kent de LVLB ook buitengewone leden. Dit zijn publiek- en privaatrechtelijke organisaties en individuele belastingmedewerkers.

Ons doel

Ons doel is het ontwikkelen en uitwisselen van vakkennis over heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

Onze commissies

Onze commissies zijn de basis van onze vereniging. Hier wordt de vakinhoudelijke kennis gedeeld en ontwikkeld.

Onze leden

De vereniging kent gewone en buitengewone (geassocieerde) leden. De gewone leden zijn gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Als buitengewone leden worden aangemerkt publiek– en privaatrechtelijke organisaties die het vakgebied lokale belastingen als werkterrein hebben alsmede natuurlijke personen, mits zij werkzaam zijn bij een organisatie die gewoon dan wel buitengewoon lid is.

Ons doel

Ons doel is het ontwikkelen en uitwisselen van vakkennis over heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

Onze commissies

De LVLB kent diverse commissies. Binnen deze commissies wordt over inhoudelijke onderwerpen gediscussieerd en wordt vakspecifieke kennis uitgewisseld. De commissies zijn de basis van onze vereniging.

Meer informatie over de LVLB?

KLIK HIER